Autorizace ČKAIT

Ing. Martin Haueisen je naším autorizovaným inženýrem ČKAIT v oboru ID00 – dopravní stavby.

Projektová příprava

V rámci projektové přípravy jsme schopni vyhotovit projekty ve všech výkonových fázích.

Individuální přístup

Zakládáme si na individuálním přístupu ke každému klientovi. Přesvědčte se sami.

20 +

let v oboru

Projektování pozemních komunikací
a dopravního inženýrství.

Firma MH Projekt spol. s r.o. navazuje od roku 2017 na samostatnou projekční činnost Ing. Martina Haueisena jako OSVČ od roku 2010, jehož projekční praxe začala již v roce 2004.

Využijte naše bohaté zkušenosti v oboru projektování dopravních staveb.

Naše činnosti

Jsme zkušeným generálním dodavatelem projektových dokumentací.

Jsme zkušeným generálním dodavatelem projektových dokumentací a to vč. veškerých nutných předprojektových podkladů a průzkumů. Projekty zpracováváme jak pro veřejné zadavatele (obce, města, KSUS, …), tak i pro soukromé investory.

Řešíme projekty od jednoduchých sjezdů k rodinným domům přes chodníky, cyklostezky, polní a lesní cesty, parkoviště, úpravy veřejných prostranství (náměstí, pěší zóny, …), obytné zóny a zóny Tempo 30, úrovňové křižovatky, areálové komunikace a parkoviště pro obchodní centra, autobusové zastávky, opravy a rekonstrukce silnic, až po kompletní rekonstrukce místních komunikací a průtahů obcemi.

Formou subdodávek zajišťujeme předprojektové podklady (geodetické zaměření, inženýrsko-geologický průzkum, vsakovací zkoušky, kamerové prohlídky kanalizace, měření intenzity dopravy, …) i projektové dokumentace ze souvisejících oborů (kanalizace, vodovod, plynovod, veřejné osvětlení, sadové úpravy, opěrné zdi, statika, …) , včetně potřebné koordinace.

Úzce spolupracujeme s řadou architektonických a projekčních kanceláří, pro které zpracováváme jako subdodavatel čistě dopravní řešení.

Projektové dokumentace zpracováváme v souladu s platnou legislativou a normami. Pracujeme v prostředí AutoCADu a jeho nástaveb Civil 3D a Vehicle Tracking v nejnovějších verzích.

Součástí naší pracovní činnosti jsou i pasporty komunikací a dopravního značení, dopravně-inženýrská opatření pro realizaci staveb, hrubé odhady nákladů a rozpočty vč. soupisu prací v souladu se Zákonem o zadávaní veřejných zakázek. Rozpočty jsou zpracovávány v softwaru KROS v aktuální cenové úrovni ÚRS.

V neposlední řadě zajišťujeme k našim projektovým dokumentacím inženýrskou činnost v rozsahu potřebném k povolení záměru.

Naším cílem je, aby stavby realizované podle našich projektových dokumentací byly svými uživateli vnímány jako bezpečné, orientačně přehledné a esteticky příjemné.

Naše reference

Stavby realizované dle našich projektových dokumentací najdete po celé ČR.

Působíme výhradně v Karlovarském kraji. Důvodem je místní znalost lokality a jednotlivých osob z úředního prostředí a prostředí správců inženýrských sítí a dalších obdobných organizací, které vede k hladkému průběhu projekční činnosti a následně vydání příslušného povolení. Výjimečně působíme i za hranicemi Karlovarského kraje a to pouze formou subdodávek dopravního řešení pro spolupracující architektonické a projekční kanceláře.

Kontaktujte nás

Naše hlavní pole působnosti
je Karlovarský kraj.

+420 605 031 348

Zavolat nám můžete v pracovní době, od pondělí do pátku mezi 9:00 až 17:00.

info@mhprojekt.cz

Napsat nám můžete kdykoliv. Odpovíme Vám co nejdříve. Těšíme se na Vás.

MH Projekt spol. s r.o.

Ing. Martin Haueisen - OSVČ

600 +

hotových projektových dokumentací

280 +

realizovaných staveb dle námi vypracovaných projektových dokumentací

Máte zájem o naše služby?
Napište nám zprávu.

  Záruka elektromobility

  SPOLEČNOST
  MH Projekt spol. s r.o.

  pořídila v dubnu 2024 do majetku firmy jeden bateriový vůz Tesla model 3 SR. Cílem byla obměna a zároveň modernizace vozového parku s důrazem na snížení CO2 stopy. Pořízení vozu bylo spolufinancováno Evropskou unií skrze dotační program „Záruka elektromobility“ v celkové výši dotace 200.000,- Kč.

  Pořízení vozu znamenalo pro firmu MH Projekt spol. s r.o. krok kupředu k CO2 neutralitě, snížení běžných nákladů na provoz a implementaci moderních technologií při běžném provozu kanceláře.

  Úvod